Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży PLANETA MARZEŃ
 w Grzegorzowicach Wielkich (budynek gimnazjum) 

powstała w ramach projektu
Fundacji Małopolskiej Izby Samorządowej i Gminy Iwanowice
dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.


 Placówka oferuje dzieciom i młodzieży:
  •  organizację czasu wolnego,
  •  zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
  •  organizację zajęć specjalistycznych, w tym m.in. logopedycznych, terapeutycznych, psychoprofilaktycznych,
  •  realizację działań animacyjnych,
  •  pomoc w nauce

    Praca z dzieckiem w placówce będzie prowadzona w oparciu o indywidualny plan wsparcia,
    opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny.

 Placówka będzie funkcjonować przez cały rok kalendarzowy przez wszystkie dni robocze
w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.
W ciągu roku szkolnego w godzinach popołudniowych, w okresie lipiec-sierpień w trybie wakacyjnym.
 Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.
Placówka zapewnia podopiecznym jeden posiłek dziennie dostosowany do pory dnia i czasu przebywania dziecka w placówce.

INFORMACJE DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z ODMROŻENIEM DZIAŁAŃ PLACÓWKI

Szanowni Państwo,
Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży „Planeta Marzeń”
w Grzegorzowicach Wielkich, ze względu na epidemię koronawirusa, zawiesiła
działalność w swojej siedzibie w połowie marca br. Od tego czasu były oferowane
zajęcia w trybie zdalnym. Obecnie przygotowujemy się do przywrócenia działalności
od 1 czerwca 2020 r. w siedzibie Placówki.

Warsztaty z szycia dla dzieci i młodzieży w Planecie Marzeń

Od 5 lutego 2019 rozpoczynamy naszą kolejną podróż po planecie marzeń –warsztaty z szycia dla dzieci, które poprowadzi pani Agnieszka Cielińska (Tatinka). Zajęcia będą odbywały się do 2 tygodnie, w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 18.00

Na pierwszych zajęciach – we wtorek 5.02.2019 r. - stworzymy piękne czerwone serca, które potem będzie można podarować najmilszej Walentynce.

Ruszają warsztaty plastyczne w Planecie Marzeń

Z początkiem lutego 2019 r. w Planecie Marzeń rozpoczynamy nowe zajęcia – WARSZTATY PLASTYCZNE,
które poprowadzi pani Krystyna Kowalczyk.
Pierwsze zajęcia plastyczne już w najbliższy poniedziałek 4 lutego 2019 od godziny 16.00 do 18.00. Nasza podróż po planecie kreatywności twórczej rozpoczynamy od szkiców ołówkiem drzew i kwiatów.
Nam zima nie straszna – stwórzmy wiosnę w naszej planecie!

Harmonogram zajęć warsztatów plastycznych w lutym 2019: